A Magiar hagyomány világképe - Három éves előadássorozat I.1. Nyomok a múltból
előadások és műhelymunka

Témák, előadások:
A Magyar vallás (Mireisz László)
Pogány hitvilág (Csörgő Zoltán)
A magyar nyelv mágikus természete (CsZ)
A magyar hagyomány keleti gyökerei. Analógiák a keleti vallási hagyományokkal (ML)
Eredetmítoszok (CsZ)
Nyilas (lovasíjász) népek - szkíták, szarmaták, alánok, hunok, avarok, kazárok, türkök, besenyők, jászok, kunok - változatok egy témára (CsZ)
A magyar néprészek eredete - székelyek, kunok, jászok, palócok, matyók (CsZ)
Vallásváltás - krízis, a születő szinkretizmus (CsZ)
Pogány magyarok az Árpád-korban (CsZ)
A krónikák világa - az elveszett őskrónika, Anonymus, Thuróczy, Kálti, Tárihi Üngürüsz. (CsZ)
Mágusperek - a jegyzőkönyvek megtalálása, a keletkezés történelmi, társadalmi háttere, inkvizíció, vádak, ítéletek; mi igazolja a jegyzőkönyvek valódiságát? (CsZ)
Pogány papi tisztségek, a magyar papok rendje - mágusok, javasok, regősök (CsZ)

I.2. Nyomok a múltból
előadások és műhelymunka

Témák, előadások:
A magyar történelem a mágusok szemszögéből (CsZ)
Ősvallás,őstörténet rekonstrukciók (CsZ)
Hősök a magyar múltban (CsZ)
Hiedelemmondák (CsZ)
A szkítáktól a honalapítás korának művészetéig (CsZ)
Nevek, a névadás gyakorlata (CsZ)
Varázstárgyak, a népművészet szakrális motívumai (CsZ)
Rovásírás (CsZ)
Népköltészet (CsZ)
Boszorkányperek tanulságai (CsZ)
A hagyományok továbbélése(CsZ)
A magyar karakter(CsZ)


Az elmúlt években rögzített első és második évfolyamos előadások meghallgatók, megnézhetők DVD-n vagy letölthetők az Interneten keresztül. 

Megrendelés: Javas Ügyfélszolgálat, tel: 30/394-6840, javas@javas.hu

 

vissza <<<

 

Az előadások helyszíne:

I. kerület, Attila út 29.    |   Javasram, Kesztölc   |   Tel.: +3630/394-6840