"Az asztrológia egyrészt szellemi út, másreszt egy nálánál magasabb szellemi útnak az eszköze, módszer, amely ezen az úton segítséget ad az operációk végrehajtásához. S a szellemi út, amelyhez tartózónak tekinthetjük, a hermetika, "a Királyi út", a nyugati tradíció foglalata, amelynek eszköztárába sorolhatjuk még az ún. "okkult tudományokat", tehát az asztrológián kívül az alkímiát, a kabbalát és a mágiát. Ezért ha az asztrológiát mint önismereti módszert, mint a szellemi önmeghaladás eszközét tekintjük akkor hermetikus asztrológiáról beszélünk, és ezzel kizárjuk az asztrológia félreértelmezhetőségének lehetőségét.

A hermetikus asztrológia a transzmutációkhoz, az emberi tudat szubtilis erőinek és állapotainak életre keltését célzó operációkhoz a legkedvezőbb feltételeket teremti meg. A szakrális asztrológia ott kezdődik, ahol az asztrológus önnön képletét egy olyan zárt szimbólumvilágként tekinti, amelyben a mindenség minden elve, eleme, lénye és jelensége megtalálható.

A bolygók világában vannak "foglyul ejtve" azok az emberi képességek és elvek, amelyeknek éppen az lenne a feladata, hogy összhangot teremtsenek a lenn és fenn között, összeköttetést a kinn és benn között, a föld és ég között. Ezért, amikor az ember a születési képletre néz, a bolygókban beavatási szinteket, vagy más szempontból, legyőzendő démonokat kell, hogy lásson. A legyőzendő démonok önnön nem uralt szenvedélyeink, vágyaink, emócióink, racionális gondolataink, ösztöneink, amelyek új és új élményekre sarkalnak, jó és rossz állapotokba hajszolnak. Újra és újra meghajtják a sors kerekét, fenntartva a születés és halál örökös körforgását, és ezáltal az alávetettséget és szenvedést. Tudnunk kell, hogy ezek a hatalmak, a bolygók által szimbolizált képességek bennünk vannak. Önnön tudati struktúránk az, ami meghatározza sorsunkat, mozgásunkat. Ez pedig megváltoztatható, átalakítható, uralható.

Amikor az ember megfejti azt a jelrendszert, amely életében, mint sors nyilatkozik meg, vagyis a sorsban felismeri önnön magasabb "isteni" erőit, valamint mágikus praxisa révén az okkult analógialáncba "bekapcsolja" az egyébként transcendens sorsformáló erőket, akkor mondhatja el, hogy a sors felett áll, uralkodik a hatalmakon. Amikor a mágikus rituáléban, a hermetikus praxisban, a kozmikus analógiák birtokában egy operáció vagy rítus pontosan abban a pillanatban van végrehajtva, amikor a külső makrokozmikus "valóság" egy tökéletes és teljes szimbólumként megmutatkozik, akkor létrejön egy okkult kör. Ekkor a képlet lombikjában tudatosan létrehozhatók a megfelelések, amelyek révén a belső energia felfokozódik és visszaszerezhetők az elveszített képességek, a sorstól való elszakadáshoz szükséges emberfeletti erők. Ezt az analógiarendszert, jelrendszert, vagy más szempontból, a legyőzendő hatalmakat tárja elénk az asztrológiai képlet. Ezért van az asztrológiának a szellemi úton olyan nagy jelentősége: általa az életünket, a létünket, önmagunk teremtő erőit szemlélhetjük, azért, hogy most, ebben a testetöltésben, ebben a sorsban megtaláljuk és megvalósítsuk a teljes megszabadulást. Ehhez nyújt felmérhetetlen segítséget a hermetikus asztrológia."

Mireisz László: A hermetikus asztrológiáról - Radix I./2

tovább >>>

 
Az előadások helyszíne:

I. kerület, Attila út 29.    |   Javasram, Kesztölc   |   Tel.: +3630/394-6840