A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük vizsgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető - segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. A megismerés - gnózis - alapot ad arra, hogy tudatosan beavatkozzanak saját tudatuk folyamataiba, szükség esetén befolyásolják, megváltoztassák azokat. Így egy tudatos ön-átalakítás, önjobbítás veheti kezdetét.

Az első évben a hallgatók az asztrológia építőelemeivel (statikus alapismeretek) és azok alapszintű működéseivel (dinamikus alapismeretek) ismerkednek meg.

A második évtől figyelemmel kísérik az épp aktuális konstellációkat is, megtanulják azokkal kapcsolatban a felkészülést, a helyes teendők megválasztását, annak érdekében, hogy egy helyzetet ne elszenvedjenek, hanem meg is tudják lovagolni a megjelenő erőket. Ez kiegészül az asztro-szomatológiával, mely az egészség-betegség kérdéskörével foglalkozik. Ennek segítségével a hallgatók feltérképezik a bennük lévő rendezetlenségeket, a betegséghajlamokat, és ezáltal rálátnak azok terápiás lehetőségeire is.

A harmadik évben a magasabb asztrológiai ismeretek a téma, ahol a szellemi összefüggések feltárása a cél. A hallgatók a születési képletükre ekkor már mint egy tükörre tekintenek, amelyben meglátják kötöttégeiket és az ezeket feloldó lehetőségeket is, hogy ezáltal jobb, rendezettebb életet élhessenek.


2016 TAVASZI FÉLÉV ELŐADÁSAI

A képzés 3 tanévből, azon belül összesen 6 félévből áll. Egy-egy félév 19 előadást tartalmaz. A félévek tematikusan egymásra épülnek, a tananyag ugyanazokból az előadásokból áll mind a nappali, mind az internetes tagozaton. Ez utóbbin a hallgatók korábban rögzített előadások kép- és hanganyagát kapják meg.

A nappali tagozaton az Órarendnek megfelelően keddenként és - félévenkélnt három alkalommal Kesztölcön, a Javasramban - szombatonként tartunk előadásokat.

Előadásaink nyitottak minden érdeklődő számára - napijeggyel vagy bérlettel látogatható.
Az érdeklődők egy előadást térítésmentesen kipróbálhatnak.

Az internetes tagozat hallgatói webshop-ban vásárolják meg az előadásokat, az interneten keresztül töltik le a tananyagot. Az internetes tagozatra bármikor be lehet iratkozni, elvégzése sem térben, sem időben nem kötött, egyéni tempóban végezhető. A nappali tagozat előadásain az internetes tagozatok hallgatói saját évfolyamukon belül térítésmentesen, bármikor részt vehetnek.

Egy félév tandíja 35.000,- Ft. Az internetes tagozaton (amennyiben a hallgató nem letöltéssel kíván hozzá jutni az anyagokhoz) + 1500.- Ft/félév technikai költség és szükség esetén postaköltség merül fel. A féléves anyagok megvásárolhatók egyben, két, illetve három részletben (igény szerint készítjük el a termékeket).

Részletfizetés lehetséges, a nappali tagozaton 40%-30%-30% lebontásban, havonkénti esedékességgel.
Órarend a nappali tagozaton 2016. tavasz - Első évfolyam internetes

Második évfolyam nappali - Második évfolyam internetes

Harmadik évfolyam nappali - Harmadik évfolyam internetes

 
Az előadások helyszíne:

I. kerület, Attila út 29.    |   Javasram, Kesztölc   |   Tel.: +3630/394-6840